Beheer wildopvang centrum

Wildopvang centra hebben een speciaal plekje

Wildopvang ondersteuning

Sinds 2019 ben ik betrokken bij Wildopvang Delft. In de eerste instantie als dierverzorger maar al snel heb ik mijn rol als crisismanager in kunnen zetten om een faillissement te voorkomen. Sindsdien ben ik betrokken als bestuursvoorzitter maar ook als beheerder. De ene dag zit ik met de gemeentes rond de tafel voor structurele ondersteuning en de andere dag maak ik dierverblijven schoon en stuur het ik het team aan. Breed inzetbaar en vaak via fondsenwerving zijn mijn kosten ook weer terug te verdienen.

Waar ben ik onder andere voor inzetbaar:

  • Tijdelijke beheerderactiviteiten bij uitval en ziekte.
  • Ondersteuning en adviseren van het bestuur.
  • Invoeren van ondersteunende middelen: een dierenadministratie, een intranet of kennisplatform, een vrijwilligers- en/of donateursadministratie, nieuwe protocollen en werkwijzes.
  • Trainen en opleiden van medewerkers.
  • Fondsenwerving voor grote(re) projecten.
  • Ontwikkelen van een nieuwe website.
  • Zorgdragen voor structurele inkomsten.
  • Verbeteren zichtbaarheid en herkenbaarheid.
  • Zorgen voor social media berichten gericht op het realiseren van doel(en): meer geld, meer vrijwilligers, etc.
  • Meedenken en meedoen. Vertel me jouw idee of probleem en ik kijk of we een match zijn.

Ik ben breed inzetbaar maar op mijn best als er zaken verbeterd moeten worden. Ik werk graag samen met alle betrokken partijen en heb inmiddels een groot netwerk opgebouwd.

Willeke van den Heuvel

Telefoon: 015-2010466
E-mail: mail@willeke.nl

Willeke van den Heuvel
Joke Smitstraat 5
2642 AE Pijnacker

E-mail: mail 
Telefoon: 015-2010466

Ik ondersteun (dierenwelzijns)organisaties op een breed vlak als zakenpartner en directe collega.