015-2010466 mail@willeke.nl

Nota dierenwelzijn
Opstellen, actualiseren, aansturen, redigeren en meelezen. 

Nota dierenwelzijn voor gemeenten

Heeft de bestaande nota een update nodig?

Is er nog geen nota, maar ligt er wel de wens om deze op te (laten) stellen?

Een deel van de gemeenten heeft al jaren een dierenwelzijnsnota terwijl andere gemeenten er nog aan moeten beginnen. Nu dierenwelzijn steeds belangrijker gaat worden en er meer reacties komen vanuit inwoners (en vermoedelijk de raad), ligt er bij veel gemeenten de wens om procedures rondom dieren aan te scherpen. Ook verandering in wet- en regelgeving, uitbraak ziektes, nieuwe dieren in Nederland (zoals de wolf) of overlast van diersoorten maakt dat gemeentes moeten laten zien waar zij wel (maar ook niet) voor staan. 

Wat is een nota dierenwelzijn?

Een nota dierenwelzijn is een essentieel document dat gemeentens in staat stelt om een diervriendelijke gemeenschap te bevorderen en het welzijn van dieren te waarborgen. Het is een beleidsnota die specifieke doelstellingen en richtlijnen bevat om het leven van dieren te verbeteren, hun rechten te beschermen en bewustwording te creëren binnen de gemeente. Dit alles binnen geldende landelijke wet-en regelgeving en gemeentelijke regels. 

Samenwerking

Een nota dierenwelzijn komt tot stand door het samenwerken met verschillende externe en interne partijen: 

 • Dierenorganisaties binnen de gemeente zoals de Dierenbescherming, dierenartsen, kinderboerderijen, jagers, dierenambulance, wildopvangen, asielen, boswachters, etc.
 • Provincies voor o.a. vergunningen, ontheffingen, etc.
 • Politieke partijen vragen steeds meer om een goed dierenwelzijnsbeleid.
 • Inwoners vragen steeds meer om betrokkenheid: participatie maar ook inspraak van bijvoorbeeld hondenverenigingen, etc.
 • Interne collega’s: handhaving, groenonderhoud, projectleiding, recreatie, welzijn, water, etc. Er zijn veel afdelingen/collega’s die in hun werk te maken hebben met dieren. Van valse honden tot overlast van poepende ganzen, van beschermde oeverzwaluwen die een project stilleggen tot het veilig verwijderen van dode vogels door een buitendienst of een externe partij.

Afstemmen met al deze partijen kost veel tijd. Ik ondersteun hier graag bij, bijvoorbeeld door het nemen van een coördinerende rol. 

 

Een actuele dierenwelzijnsnota

Een nota dierenwelzijn moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om effectief te blijven en te voldoen aan de veranderende behoeften en omstandigheden. Actuele nota’s kunnen inspelen op nieuwe wetenschappelijke inzichten, technologische ontwikkelingen, veranderende maatschappelijke opvattingen en actuele wet- en regelgeving. Een actuele nota dierenwelzijn zorgt ervoor dat dierenwelzijn een blijvende prioriteit is én blijft binnen een gemeente.

Ondersteuning bij het opstellen of actualiseren van een nota dierenwelzijn

De manier waarop ik ondersteuning bied is afhankelijk van de behoefte, aanwezige capaciteit, kennis, kunde én affiniteit binnen een gemeente. Wat ik aan kan bieden is:

 • Meelezen en toetsen van een bestaande of concept nota.
 • Meeschrijven met paragraven die niet-gemeente specifiek zijn. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving, zoönosen, invasieve exoten, etc.
 • Regie over de totstandkoming van een geactualiseerde/nieuwe nota dierenwelzijn.
 • Procesbegeleiding externe en interne partijen, overleggen begeleiden met betrokken partijen.
 • Leveren van input, delen van kennis en kunde op deelgebieden.

Zelf doen of uitbesteden?

Voor het opstellen of actualiseren van een nota dierenwelzijn is:

 • kennis op een breed vlak nodig (dierenwelzijn, wet- en regelgeving, actualiteiten rondom dierenwelzijn, interne procedures, etc.) maar ook
 • beschikbare tijd en 
 • affiniteit van de betrokken medewerkers.

Drie belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een goed en gedragen document.


Is één (of meer) van deze drie randvoorwaarden niet aanwezig binnen de gemeente?
Wellicht kan ik dan ondersteunen. Neem vooral vrijblijvend contact op om de mogelijkheden door te spreken.

nota dierenwelzijn

Samen kijken of ik kan ondersteunen bij een Nota dierenwelzijn?

Contact