015-2010466 mail@willeke.nl

Wilde dieren in Nederland

Advies voor particulieren

Wat kun je zelf doen voor het behoud van de fauna van Nederland?
Voer je egels en vogels wel of niet bij? En zo ja, met wat dan?
Wat voor vogel is die aalscholver eigenlijk?

Op deze en veel meer vragen geeft Wilde dieren in Nederland antwoord. Een website voor iedereen met een tuin, een balkon of een park in de buurt. En voor mensen die meer willen weten over de dieren die zij in het wild tegenkomen. 

Wilde dieren in nederland

Doel van Wilde dieren in Nederland

Wilde dieren in Nederland is mijn hobby website: ik deel graag mijn kennis met een groter publiek. Ik kan dus heel gelukkig worden om heel veel te leren over een diersoort door het lezen van veel verschillende boeken, artikelen, onderzoeken en het zien van documentaires. Die informatie maak ik leesbaar en deel ik via deze website. Door mijn vrijwilligerswerk bij een wildopvang heb ik veel geleerd over deze dieren maar ook hoe je kunt herkennen of ze ziek zijn en hulp nodig hebben. 

Ik wil mensen graag betrekken bij het verzorgen van de dieren in het wild zonder dat zij deze dieren meenemen naar huis of ze zelf proberen op te lappen. De promotie van wildopvangcentra, meer uitleg geven over hun werk en de dieren die zij opvangen is ook een doel van deze website. 

Samen kijken of we onze groenblauwe visie delen?

Contact